Irma Pahlman

1 § Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut

Jokaisella tulee jatkossakin olla mahdollisuus saada oikea-aikaista ja tarpeen mukaista hoitoa oikeassa hoitopaikassa.

Sote-uudistus ei saa tuhota kansalaisten peruspalveluita. Sote-uudistus tulee lähteä ihmisen eikä hallinnon ja talouden lähtökohdista. Julkiset palvelut ovat sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmämme perusta, jota yksityinen ja kolmassektori täydentävät.

2 § Hyvä varhaiskasvatus ja perusopetus omassa kunnassa sekä hyvä huolenpito ikäihmisistä

Jokaisesta lapsesta ja nuoresta on pidettävä huolta. Lasten tulee voida kasvaa ja varttua turvallisessa ympäristössä ja saada esiopetus ja opetus riittävän pienissä ja rauhallisissa ryhmissä ja luokissa. Jokainen työtön nuori tulee vetää työelämään. Vanhukset eivät saa jäädä heitteille vaille asianmukaista kotihoitoa tai laitospalveluita. Myös vanhuksilla on perusoikeudet samalla tavoin kuin jokaisella muullakin syntymästä kuolemaan.

Turvaverkon on oltava pitävä.
Nämä tavoitteeni tarkoittavat muun muassa sitä, että:

  • –  maksuton varhaiskasvatus; jokaisella lapsella oikeus päivähoitoon.

– omaishoitajien palveluja, koulutusta ja tuen saatavuutta on parannettava.

– vanhuksia ei tule vastoin tahtoaan säilöä koteihinsa heikolla palveluverkolla. Jos vanhus haluaa keskelle elämää ja lähelle muita ihmisiä, hänen hoitopaikkansa on muualla kuin kotona.

–  lapsiperheille tulee resurssoida riittävästi apua kotiin, silloin kun vastuu kodista käy liian raskaaksi ilman ulkopuolista apua.

3 § Elinvoimainen Uusimaa – hyvinkääläisyydessä on voimaa

Uudenmaan ja Hyivnkään kasvua ja elinvoimaa oli lisättävä poliittisin päätöksin. Yrittäjyyttä ja yritysten sijoittumista Hyvinkäälle on edistettävä ja kannustettava. Tätä tulee tukea kaavoitusratkaisuin.

Hyvinkään elivoiman kannalta tärkeitä hankkeita on vietävä eteenpäin voimallisesti. Näitä ovat mm. Hangonsilta, Sveitsin alueen hanke, sairaalanmäen rakennushankkeet sekä kaupunkikeskustan edelleen kehittäminen ja rakentaminen.

4 § Kuuleminen ja demokratia

Päätöksenteossa ihmisten äänen kuuluminen takaa demokraattisen päätöksenteon toteutumisen. Poliitikkojen tulee kuulla herkällä korvalla ajassa olevia viestejä ja ihmisten näkemyksiä.

5 § Vahva sivistys- ja kultturielämä sekä hyvät liikuntamahdollisuudet

Kulttuuuri, liikunta ja urheilu eri muodoissaan luo hyvinvointia. Hyvinkäällä tulee olla jatkossakin hyvät mahdollisuudet eri ikäisille ja erilaisille kuntalaisille harrastaa ja viettää vapaa-aikaa.

6 § Turvallinen Hyvinkää ja Uusimaa

24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä on palvelulupaus, joka on pidettävä. Tämä ei velvoita vain kaupunkia, sen työntekijöitä ja poliittisia päättäjiä, vaan kaikkia hyvinkääläisiä. Turvallinen Hyvinkää merkitsee turvallista asumista ja liikkumista jokaiselle kuntalaiselle. Koko Uusimaa tulee olla turvallinen paikka elää ja asua.