Loading...
Home2019-02-05T17:36:24+00:00

Irma Pahlman

Olen hyvinkääläinen vuodesta 2000. Toistakymmentä vuotta kävin Helsingissä töissä, kunnes vuonna 2013 siirryin työhön Hyvinkäälle. Toimin liiketalouden ja juridiikka yliopettajana Laurea ammattikorkeakoulussa.
Lisäksi olen lakiasiaintoimistoa pitävä sivutoiminen yrittäjä ja senior advisor/Almgren & Sankamo Lakiasiaintoimistot Kotka-Kouvola-Helsinki.

Irma Pahlman

Irman Pykälät

Jokaisella tulee jatkossakin olla mahdollisuus saada oikea-aikaista ja tarpeen mukaista hoitoa oikeassa hoitopaikassa.

Sote-uudistus ei saa tuhota kansalaisten peruspalveluita. Sote-uudistus tulee lähteä ihmisen eikä hallinnon ja talouden lähtökohdista. Julkiset palvelut ovat sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmämme perusta, jota yksityinen ja kolmassektori täydentävät.

Jokaisesta lapsesta ja nuoresta on pidettävä huolta. Lasten tulee voida kasvaa ja varttua turvallisessa ympäristössä ja saada esiopetus ja opetus riittävän pienissä ja rauhallisissa ryhmissä ja luokissa. Jokainen työtön nuori tulee vetää työelämään. Vanhukset eivät saa jäädä heitteille vaille asianmukaista kotihoitoa tai laitospalveluita. Myös vanhuksilla on perusoikeudet samalla tavoin kuin jokaisella muullakin syntymästä kuolemaan.

Turvaverkon on oltava pitävä.
Nämä tavoitteeni tarkoittavat muun muassa sitä, että:

–  maksuton varhaiskasvatus; jokaisella lapsella oikeus päivähoitoon.

– omaishoitajien palveluja, koulutusta ja tuen saatavuutta on parannettava.

– vanhuksia ei tule vastoin tahtoaan säilöä koteihinsa heikolla palveluverkolla. Jos vanhus haluaa keskelle elämää ja lähelle muita ihmisiä, hänen hoitopaikkansa on muualla kuin kotona.

–  lapsiperheille tulee resurssoida riittävästi apua kotiin, silloin kun vastuu kodista käy liian raskaaksi ilman ulkopuolista apua.

Uudenmaan ja Hyvinkään kasvua ja elinvoimaa oli lisättävä poliittisin päätöksin. Yrittäjyyttä ja yritysten sijoittumista Hyvinkäälle on edistettävä ja kannustettava. Tätä tulee tukea kaavoitusratkaisuin.

Hyvinkään elivoiman kannalta tärkeitä hankkeita on vietävä eteenpäin voimallisesti. Näitä ovat mm. Hangonsilta, Sveitsin alueen hanke, sairaalanmäen rakennushankkeet sekä kaupunkikeskustan edelleen kehittäminen ja rakentaminen.

Päätöksenteossa ihmisten äänen kuuluminen takaa demokraattisen päätöksenteon toteutumisen. Poliitikkojen tulee kuulla herkällä korvalla ajassa olevia viestejä ja ihmisten näkemyksiä.

Kulttuuuri, liikunta ja urheilu eri muodoissaan luo hyvinvointia. Hyvinkäällä tulee olla jatkossakin hyvät mahdollisuudet eri ikäisille ja erilaisille kuntalaisille harrastaa ja viettää vapaa-aikaa.

24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä on palvelulupaus, joka on pidettävä. Tämä ei velvoita vain kaupunkia, sen työntekijöitä ja poliittisia päättäjiä, vaan kaikkia hyvinkääläisiä. Turvallinen Hyvinkää merkitsee turvallista asumista ja liikkumista jokaiselle kuntalaiselle. Koko Uusimaa tulee olla turvallinen paikka elää ja asua.

Irma

Olen koulutukseltani oikeustieteen tohtori, varatuomari ja MBA (brittiläinen liiketalouden ja johtamisen korkeakoulututkinto).

Minulla on monipuolinen juristin ura: lainvalmistelukokemus ministeriössä ja kolmikannassa, toimiminen tuomarin tehtävissä tuomioistuimessa ja asianajokokemus lakiasiantoimistoyrittäjänä. Lisäksi olen toiminut merkittävissä edunvalvontatehtävissä.

Oikeustieteellinen kirjallinen tuotantoni on laaja. Olen opettanut juridiikkaa sekä yliopistoissa että korkeakouluissa ja luennoinut vuosien ajan sekä kotimaassa että ulkomailla. Olen saanut olla arvostettu sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikan asiantuntija, luennoitsija sekä alan tietokirjailija.

Harrastukset

Harrastan maastohiihtoa, mökkeilyä ja kirjoittamista. Viihdyn vesillä ja vuoristossa.

Irma

Pidän huolta muista ja puhun asioista suoraan. Olen aktiivinen, täsmällinen ja aina valmis kuuntelemaan. Kansanedustajana toimin sinunkin äänenäsi.

Luottamustehtäviä

  • Hyvinkään kaupunginvaltuusto,  valtuuston puheenjohtaja
  • Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, valtuuston puheenjohtaja

  • Uudenmaan liitto, hallituksen jäsen
  • Kuuma-johtokunta, jäsen

  • Kiinteistöosakeyhtiö Hyvinkään sairaalanmäki, hallituksen puheenjohtaja
  • Hyvinkään Yrittäjät ry, hallituksen jäsen
  • Hyvinkään yrittäjät, naisjaosto puheenjohtaja 2019
  • Hyvinkään Ponteva ry, hallituksen puheenjohtaja

Yrittäjyys

Toimin sivutoimisena yrittäjänä lakiasiaintoimistossa sekä olen aktiivinen vaikuttaja yrittäjäjärjestössä.

Irman Käräjät

Seuraa täältä blogikirjoituksiani

Load More Posts

Julkaisujani

Jokaisella tulee jatkossakin olla mahdollisuus saada oikea-aikaista ja tarpeen mukaista hoitoa oikeassa hoitopaikassa.

Irma Pahlman
Poliitikko

Irma Pahlman

Olen Hyvinkääläinen yliopettaja, poliitikko sekä lakiasiaintoimistoyrittäjä.

Yhteystiedot

Phone: +358400 651 422

Web: www.irmapahlman.fi