Yrittäjyys ja yhteistyö

Hyvinkää on kasvava kaupunki, johon haluamme lisää asukkaita ja yrityksiä.
Työpaikat ovat Hyvinkään elinvoimaisuuden edellytys. Valtaosa uusista työpaikoista syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Uusien työpaikkojen syntyminen keskittyy alle 50 hengen toimipaikoille ja yrityksiin, joilla on kasvuodotuksia.
Yhteiskunnassa monipuolisen yrittäjyyden tunnistaminen ja erilaisten yrittäjien tukeminen edistää yrittäjyyttä, yrityskannan uudistumista sekä vahvistaa työllisyyden lisääntymistä ja talouskasvua. Hyvinkäällä tehtävällä monipuolisella elinkeino- ja yrittäjäpolitiikalla luodaan talouskasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia.
Yrittäjille on luotava toimintaympäristö, joka mahdollistaa yrittäjyyteen kuuluvan riskinoton. Yrittäjyyttä on tuettava poliittisin päätöksin.
Miten sitten voimme saada lisää työpaikkoja ja yrittäjyyttä? Edistetään yrittäjyydelle myönteisen kasvuympäristön kehittämistä, monipuolistetaan yrittäjyyskasvatusta eri kouluasteilla ja sisällytetään yrittäjyys vahvemmin osaksi opettajankoulutusta, opetussuunnitelmia ja opinto-ohjausta. Yritykset on otettava ja saatava mukaan ammattiopistojen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen arkeen ja hankkeisiin.
Poliitikot ja virkamiehet tekevät yhdessä työtä yrittäjien, yrittäjäjärjestöjen sekä kolmannen sektorin kanssa Hyvinkään hyväksi. Hyvä esimerkki on Hyvinkään palkittu kaupunkikeskusta, mutta tämä ei tarkoita sitä, että keskusta on valmis. Hangonsilta, aseman seutu ja Sveitsi ovat osa keskustaa ja tulevien vuosien kuntapäätöksenteon keskiössä. Kaunis ja elinvoimainen keskusta on käyntikortti ja vetovoimatekijä. Päätetään ja rakennetaan Hyvinkäätä yhdessä, sillä yhdessä voidaan saada aikaan enemmän.
2019-02-04T22:57:04+00:00

Irma Pahlman

Olen Hyvinkääläinen yliopettaja, poliitikko sekä lakiasiaintoimistoyrittäjä.

Yhteystiedot

Phone: +358400 651 422

Web: www.irmapahlman.fi