Irma Pahlman

Valinnanvapaus – epätasa-arvo ja kustannukset kasvavat ja hoito pirstaloituu

Suomessa terveydenhuollon laatu on OECD-maiden huippua useilla hoidon mittareilla tarkasteltuna.

Suomalaiset sairaalat ovat kaikissa tutkimuksissa osoittautuneet muiden Pohjoismaiden sairaaloita tehokkaammiksi. Lisäksi Suomessa terveydenhuollon kokonaismenojen osuus bkt:sta on pienempi kuin muissa Pohjoismaissa

Pohjoismaiden väliset tuottavuuserot erikoissairaanhoidossa johtuvat ennen kaikkea maakohtaisista eroista terveydenhuollon rakenteissa. Suomen sairaalat toimivat järjestelmässä, jossa on mahdollista toimia tehokkaammin kuin vastaavissa järjestelmissä muissa Pohjoismaissa.
Meillä Suomessa erikoissairaanhoito on kustannustehokasta ja pääosin toimivaa.

Maan hallituksen 21.12.2016 esittämät valinnanvapausuudistukset tuhoavat terveydenhuollon kaikkein toimivimman osan eli erikoissairaanhoidon. Sen sijaan suomalainen perusterveydenhuolto on uudistuksen tarpeessa.

Uudistusesitys on epätasa-arvoistava, kallis ja hoidon kokonaisuuden pirstaloiva.