Loading...
Home2019-05-16T11:31:26+00:00

Irma Pahlman

Olen koulutukseltani oikeustieteen tohtori, varatuomari ja MBA.

Minulla on myös sairaanhoitajan ja erikoissairaanhoitajan tutkinnot.  Juridiikka veti puoleensa ja aloitin oikeustieteen opinnot pian erikoissairaanhoitajan opintojen jälkeen. Kaikesta elämänkokemuksesta on juristille apua ja hyötyä. Juristina olen tehnyt töitä 30 vuotta.

Yrittäjyys on kuulunut elämääni niinikään 30 vuotta.

Irma Pahlman

Irman Pykälät

Jokaisella tulee jatkossakin olla mahdollisuus saada oikea-aikaista ja tarpeen mukaista hoitoa oikeassa hoitopaikassa.

Sote-uudistus ei saa tuhota kansalaisten peruspalveluita. Sote-uudistus tulee lähteä ihmisen eikä hallinnon ja talouden lähtökohdista. Julkiset palvelut ovat sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmämme perusta, jota yksityinen ja kolmassektori täydentävät.

Jokaisesta lapsesta ja nuoresta on pidettävä huolta. Lasten tulee voida kasvaa ja varttua turvallisessa ympäristössä ja saada esiopetus ja opetus riittävän pienissä ja rauhallisissa ryhmissä ja luokissa. Jokainen työtön nuori tulee vetää työelämään. Vanhukset eivät saa jäädä heitteille vaille asianmukaista kotihoitoa tai laitospalveluita. Myös vanhuksilla on perusoikeudet samalla tavoin kuin jokaisella muullakin syntymästä kuolemaan.

Turvaverkon on oltava pitävä.
Nämä tavoitteeni tarkoittavat muun muassa sitä, että:

–  maksuton varhaiskasvatus; jokaisella lapsella oikeus päivähoitoon.

– omaishoitajien palveluja, koulutusta ja tuen saatavuutta on parannettava.

– vanhuksia ei tule vastoin tahtoaan säilöä koteihinsa heikolla palveluverkolla. Jos vanhus haluaa keskelle elämää ja lähelle muita ihmisiä, hänen hoitopaikkansa on muualla kuin kotona.

–  lapsiperheille tulee resurssoida riittävästi apua kotiin, silloin kun vastuu kodista käy liian raskaaksi ilman ulkopuolista apua.

Talouskasvun edellytyksenä on demokraattinen yhteiskunta ja yhteiskuntarauha. Tärkein tuotantotekijä on ihminen.

Uudenmaan ja Hyvinkään kasvua ja elinvoimaa on lisättävä poliittisin päätöksin. Uusimaa on Suomen moottori. Rata- ja tieverkosta on pidettävä huolta. Hyvinkää-Hanko -rata on sähköistettävä.

Valtatie 25 Hanko-Hyvinkää-Porvoo on kansainvälisesti ja valtakunnallisesti tärkeä väylä, joka pitää olla kunnossa ja turvallinen.

Kolmas rata Pasila-Hyvinkää-Riihimäki on saatava mahdollisimman pian.

Aito rantarata linjalle Pasila (Helsinki)-Porvoo-Loviisa-Kotka on proprisoitava tärkeänä ratahankkeena. Uusimaa tarvitsee suoran ratayhteyden Pietariin. Kaakkoinen ratarata on sekä Uudenmaan työssäkäyntialuetta laajentava että teollisuuden ja muun yritystoiminnan kannalta merkittävä parannus.

Yrittäjyyttä ja yritysten sijoittumista Uudellemaalle ja Hyvinkäälle on edistettävä ja kannustettava. Tätä tulee tukea kaavoitusratkaisuin.

Hyvinkään elivoiman kannalta tärkeitä hankkeita on vietävä eteenpäin voimallisesti. Hyvinkää keskiuusmaalaisena keskisuurena kaupunkina on Keski-Uudenmaan voittajia. Hyvinkäällä rakennetaan monipuolisesti ja asuntojen hintakehitys on ollut maltillinen. Hyvinkää on logistinen helmi: lentokenttä, suora junayhteys satamaan, moottoritieyhteys ja junayhteys etelä- pohjoinen ja maantieyhteys Hangon satamasta suoraan Pietariin.

Koska tärkein tuotantotekijä on ihminen, työsuhdeturva on saatettava keskieurooppalaiselle tasolle. Työntekemistä ja yrittäjyyttä on kannustettava. Aitoa yrittäjyyttä on kannustettava poliittisin päätöksin. Sekä nuorten että ikääntyvien työttömyys on saatava laskuun.

Vastuu Suomen ja maapallon tulevaisuudesta on yhteinen. Jokainen arkinen ympäristöteko on puhtaan veden, ilman ja maaperän, elinympäristön puolesta.

Kulttuuuri, liikunta ja urheilu eri muodoissaan luo hyvinvointia. Uudellamaalla ja Hyvinkäällä tulee olla jatkossakin hyvät mahdollisuudet eri ikäisille ja erilaisille kuntalaisille harrastaa ja viettää vapaa-aikaa.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan perusta on suvereeni, itsenäinen valtio. Poliittisten ratkaisujen on vahvistettava Suomen vaurautta ja turvallisuutta.

Suomella ei ole tarvetta liittyä Naton jäsenmaaksi.

Maailman hätään ja köyhyyteen ei ole ratkaisuna se, että pieni kansamme elättää verotuloilla koko maailman. Aitoon hätään on reagoitava ottamalla kiintiöpakolaisia kuten ennenkin. Sosiaaliturvamme ei ole rakennettu siten, että sen kantokyvyllä voitaisiin rahoittaa ihmisiä, joilla ei ole motivaatiota suomalaisen kulttuurin ja kielen oppimiseen ja omaksumiseen sekä työntekoon ja kouluttautumiseen. Suomen kotouttamispolitiikka ja käytänteet on uudistettava vastaamaan pohjoismaista ajattelua ja tasoa.

Koko Uusimaa tulee olla turvallinen paikka elää ja asua.

Irma

Minulla on monipuolinen juristin ura: lainvalmistelukokemus ministeriössä ja kolmikannassa, toimiminen tuomarin tehtävissä tuomioistuimessa ja asianajokokemus lakiasiantoimistoyrittäjänä. Lisäksi olen toiminut merkittävissä edunvalvontatehtävissä.

Olen Hyvinkään kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja, Uudenmaan maakuntahallituksen jäsen ja Hyvinkään Yrittäjät ry:n hallituksen jäsen sekä naisjaoston puheenjohtaja.

Maakunnallisen päätöksenteko on tullut tutuksi maakuntavaltuutettuna vuosina 2009-2017, ja  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuutettuna vuosina 2009-2017 sekä nyt maakuntahallituksen jäsenenä. Valtakunnallista kuntapolitiikkaa olen päättämässä Kuntaliiton valtuuskunnassa.

Oikeustieteellinen kirjallinen tuotantoni on laaja. Olen opettanut juridiikkaa sekä yliopistoissa että korkeakouluissa ja luennoinut vuosien ajan sekä kotimaassa että ulkomailla. Olen saanut olla arvostettu sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikan asiantuntija, luennoitsija sekä alan tietokirjailija.

Harrastukset

Harrastan maastohiihtoa, mökkeilyä ja kirjoittamista. Viihdyn vesillä ja vuoristossa.

Irma

Pidän huolta muista ja puhun asioista suoraan. Olen aktiivinen, täsmällinen ja aina valmis kuuntelemaan.

Luottamustehtäviä

  • Hyvinkään kaupunginvaltuusto,  valtuuston puheenjohtaja
  • Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, valtuuston puheenjohtaja

  • Uudenmaan liitto, hallituksen jäsen
  • Kuuma-johtokunta, jäsen

  • Kiinteistöosakeyhtiö Hyvinkään sairaalanmäki, hallituksen puheenjohtaja
  • Hyvinkään Yrittäjät ry, hallituksen jäsen
  • Hyvinkään yrittäjät, naisjaosto puheenjohtaja 2019
  • Hyvinkään Ponteva ry, hallituksen puheenjohtaja
  • Hyvinkään seurakunta, kirkkoneuvoston jäsen ja valtuutettu

Yrittäjyys

Toimin sivutoimisena yrittäjänä lakiasiaintoimistossa sekä olen aktiivinen vaikuttaja yrittäjäjärjestössä.

Irman Käräjät

Seuraa täältä blogikirjoituksiani

Load More Posts

Julkaisujani

Jokaisella tulee jatkossakin olla mahdollisuus saada oikea-aikaista ja tarpeen mukaista hoitoa oikeassa hoitopaikassa.

Irma Pahlman

Olen Hyvinkääläinen yliopettaja, poliitikko sekä lakiasiaintoimistoyrittäjä.

Yhteystiedot

Phone: +358400 651 422

Web: www.irmapahlman.fi